Rūpnīcas apskate

CAD

Griešana

Gatavās produkcijas noliktava

Pārbaude

Aparatūras apstrādes darbnīca

Iepakošana

Detaļu noliktava

Šūšana

Piegāde

.